Mededeling & Informatie

Wegenbelasting 2024

Beste klanten en vrienden van S.K.M. Reinigingstechniek,

Helaas moeten wij u mededelen dat de kosten blijven stijgen, en deze keer zijn de kosten van de wegenbelasting met maar liefst 14% gestegen. Ja, u leest het goed, een stijging van 14%. Wij vinden het moeilijk om deze stijging nog langer aan u en aan onszelf uit te leggen. Om onze bedrijfsbus te kunnen blijven gebruiken, zijn we genoodzaakt om onze kilometerprijs aan te passen. We begrijpen dat dit een aanzienlijke verhoging is, maar het is noodzakelijk voor onze rendabiliteit.

Wij hopen op uw begrip en danken u voor het vertrouwen dat u in S.K.M. Reinigingstechniek stelt. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

S.K.M. Reinigingstechniek.

Prijzen 2024

Beste relatie,

De afgelopen jaren hebben veel van ons gevergd, met name door de impact van de COVID-19-pandemie, de instabiliteit veroorzaakt door oorlogen en de snel stijgende kosten die naar verwachting ook in 2024 zullen blijven toenemen. Terwijl 2023 langzaam ten einde loopt, bevinden we ons in een periode van onzekerheid over wat ons te wachten staat in 2024, net als velen van u.

Desondanks willen we benadrukken dat we onze prijzen voor het jaar 2024 niet of nauwelijks zullen verhogen. We hebben geïnvesteerd in geavanceerde machines om nog efficiënter te werken, wat zal bijdragen aan kostenbesparingen. Uiteraard blijven we gebruikmaken van gecertificeerde straalmiddelen en zetten we ons onverminderd in voor het leveren van hoogwaardig werk, zoals u van ons gewend bent.

Op deze manier streven we ernaar om u ook in deze uitdagende tijden optimaal van dienst te zijn. We kijken uit naar een succesvolle voortzetting van onze samenwerking in 2024 en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Met vriendelijke groet,

S.K.M. Reinigingstechniek

Prijzen 2023

Geachte relatie

Allereerst willen wij u bedanken voor uw vertrouwen tijdens deze lastige periode en we hopen dat u dit ook de komende jaren zult blijven houden.

2022 was een jaar vol economische onzekerheid, daar bovenop komen de verder stijgende prijzen van de grondstoffen, energiekosten, transportkosten, loonkosten en niet te vergeten de stijgende milieukosten, hierdoor stijgen de tarieven en zijn wij genoodzaakt om onze prijzen per 1 januari 2023 aan te passen.

Wij vertrouwen op uw begrip en verzekeren u dat wij uw gewaardeerde opdrachten met de gebruikelijke zorg zullen blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

S.K.M. Reinigingstechniek

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer S.K.M. Reinigingstechniek is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade die tijdens of na de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou kunnen worden toegebracht door de opdrachtnemer of door toedoen van de opdrachtnemer of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met de opdrachtnemer heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van de opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde en hetzij die derde daarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk stelt, hetzij die derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op de opdrachtnemer, geldt tussen partijen dat, die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.