Mededeling & Informatie

Prijzen 2023

Geachte relatie

Allereerst willen wij u bedanken voor uw vertrouwen tijdens deze lastige periode en we hopen dat u dit ook de komende jaren zult blijven houden.

2022 was een jaar vol economische onzekerheid, daar bovenop komen de verder stijgende prijzen van de grondstoffen, energiekosten, transportkosten, loonkosten en niet te vergeten de stijgende milieukosten, hierdoor stijgen de tarieven en zijn wij genoodzaakt om onze prijzen per 1 januari 2023 aan te passen.

Wij vertrouwen op uw begrip en verzekeren u dat wij uw gewaardeerde opdrachten met de gebruikelijke zorg zullen blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

S.K.M. Reinigingstechniek

Prijzen 2022

Geachte relatie,

De oorlog in de Ukraine is ook hier merkbaar in de vorm van prijsstijging van diverse grondstoffen en producten.
Allereerst, het is verschrikkelijk wat er gebeurd in de Ukraine, we heb er geen woorden voor en volg het nieuws met afschuw.

De gevolgen voor ons en uw zijn dat de prijzen van onze service kan verschillen van dag op dag, dit door onzekere productprijzen en mogelijke tekorten en niet te vergeten de brandstofprijzen die op dit moment door het dak gaan.

Voor tarieven en mogelijkheden kunt uw contact opnemen met S.K.M. Reinigingstechniek.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

S.K.M. Reinigingstechniek

Update prijsverhoging voor het jaar 2022

02-11-2021

Geachte relatie,

Voor het jaar 2022 zijn wij genoodzaakt om prijsverhoging door te voeren, het is voor ons niet meer mogelijk om de hoge kosten zelf te absorberen.

Voor tarieven kun uw contact opnemen met S.K.M. Reinigingstechniek.

Wij vertrouwen op uw begrip en verzekeren u dat wij uw gewaardeerde opdrachten met de gebruikelijke zorg zullen blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

S.K.M Reinigingstechniek

Geachte relatie,

21-07-2021

Allereerst willen wij u bedanken voor uw vertrouwen tijdens deze lastige periode en we hopen dat u dit ook de komende jaren zult blijven houden. Nu de economie aantrekt en de pandemie hopelijk op zijn retour is, worden we in toenemende mate geconfronteerd met logistieke uitdagingen vanwege onvoldoende beschikbaarheid van materialen en transport en transportkosten en niet te vergeten de stijgende milieukosten. Hierdoor stijgen de tarieven.

Wij kunnen deze kostenstijgingen nog net zelf absorberen door dat onze voorraad nog voldoende is maar op langere termijn zijn ook wij genoodzaakt om prijsverhoging door te voeren.

Wij vertrouwen op uw begrip als we deze aanpassing door moeten voeren en verzekeren u dat wij uw gewaardeerde opdrachten met de gebruikelijke zorg zullen blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

S.K.M. Reinigingstechniek

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer S.K.M. Reinigingstechniek is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade die tijdens of na de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou kunnen worden toegebracht door de opdrachtnemer of door toedoen van de opdrachtnemer of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met de opdrachtnemer heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van de opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde en hetzij die derde daarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk stelt, hetzij die derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op de opdrachtnemer, geldt tussen partijen dat, die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

Niet voor alle cookies is toestemming nodig

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om

Analytische cookies

Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.