Mededeling & Informatie

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer S.K.M. Reinigingstechniek is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade die tijdens of na de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou kunnen worden toegebracht door de opdrachtnemer of door toedoen van de opdrachtnemer of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met de opdrachtnemer heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van de opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde en hetzij die derde daarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk stelt, hetzij die derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op de opdrachtnemer, geldt tussen partijen dat, die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

Niet voor alle cookies is toestemming nodig

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om

Analytische cookies

Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.