Coronavirus

Vanwege het Corona virus en de overheidsmaatregelen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent onder meer dat wij géén handen geven, op gepaste afstand van circa 1.5 meter blijven en handen desinfecteren vóór en ná het bezoek. Wij beperken ons uiteraard tot de hoogst noodzakelijke werkzaamheden voor ontvangen, retourneren van de goederen.

Wij verzoeken u vriendelijk ons te berichten indien u of uw medebewoners , personeel ziek zijn, hoesten, niezen of (lichte) verkoudheidsverschijnselen hebben. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen in verband met de afspraak. S.K.M. Reinigingstechniek stemt dan met u persoonlijk af of een bezoek verantwoord is of op welke andere wijze we de spullen kunnen ontvangen, retourneren.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-23885064

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking!

Wat kan uw doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen