Over ons

S.K.M. Reinigingstechniek
Van Duvenvoordestraat 44
5141 BR  Waalwijk
Tel: +31 (0)6-23885064

Werkplaats:
Eerste zeine 126 b
5144 AM Waalwijk
Route

    • Openingstijden.
    • Maandag t/m Vrijdag  08.00 tot 17.00
    • Zaterdag 10.00 tot 13.00 op afspraak
    • Zondag Gesloten 

ABN: IBAN NL46ABNA0626462495 BIC ABNANL2A
KvK  nr. : 17272081 te Tilburg
BTW nr. : NL153040853B01

Aansprakelijkheid

  1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade die tijdens of na de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou kunnen worden toegebracht door de opdrachtnemer of door toedoen van de opdrachtnemer of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met de opdrachtnemer heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
  2. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van de opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde en hetzij die derde daarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk stelt, hetzij die derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op de opdrachtnemer, geldt tussen partijen dat, die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.